Støtteforeningens bestyrelse:

Eva Glassou

Louise Bak Mathiasen

Rikke Christensen

Marianne Skalshøj

Karen Møller